wp38eeca0f.png
Elektrotechnisch inspectie- en adviesbureau
wpcacf31f5.png
wp919530b6.png
wp79ad1b45.png
wpc7cac61e.png
wpe09b2042.png
wp7a2b8586.png
wp27b4ff38.png
wpf8035641.png
wp12fecebd.png
wp865ecf9b.png
wp6222ea9a.png
INSPECTRO is een onafhankelijk inspectie– en adviesbureau dat beschikt over de volgende certificeringen:
- NEN-EN ISO 9001;
- Certificaat van Toezicht;
- VCA.

Onze kerntaken bestaan uit de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de Europese norm NEN-EN 501101 en de Nederlandse norm NEN 3140.
Deze normen geven invulling aan de eisen met betrekking tot elektrische veiligheid, zoals gesteld in de Arbowetgeving. In deze normen is de bedrijfsvoering van elektrische installaties geregeld.  
In de bovengenoemde normen is vastgelegd dat ieder bedrijf of instelling de volgende zaken dient te regelen:
- het opleiden en instrueren van personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren;
- het schriftelijk aanwijzen van deze personen;
- het vastleggen en implementeren van de NEN 3140 regelgeving ten aanzien van de elektrische veiligheid;
- het periodiek inspecteren van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen;
- het zorg dragen voor de aanwezigheid van actuele elektrotechnische tekeningen.

Door het regelen van deze zaken wordt de elektrische veiligheid van de elektrische installaties en de elektrische arbeidsmiddelen evenals het veilig werken aan-, met en in de nabijheid van elektrische installaties
en/of apparatuur geborgd, hetgeen voor zowel de werkgever als de werknemer een uiterst positief gegeven is. Indien een bedrijf de regelgeving volgens de bovengenoemde normen hanteert wordt de organisatie
geacht te voldoen aan de eisen die de Arbowet stelt.

INSPECTRO verzorgt alle bovengenoemde werkzaamheden op een pragmatische wijze, waarbij steeds werkbare en praktijkgerichte oplossingen worden gezocht en geboden.
De grote diversiteit aan bedrijfsomstandigheden van de vele verschillende bedrijven en instellingen die wij tot onze opdrachtgevers mogen rekenen vergt hierbij maatwerk en vooral klantgerichtheid.
Deze zaken staan bij ons dan ook voorop, waarbij de flexibiliteit en kwaliteit hoog in ons vaandel staan. Heel Nederland behoort tot ons werkterrein en onze opdrachtgevers variëren van eenmansbedrijf tot multinational.
Wij zijn als onafhankelijk inspectiebureau aangesloten bij

Wij bieden een zeer compleet dienstenpakket:
- uitvoering van inspecties van elektrische installaties volgens o.a. NEN-EN 50110-1, NEN 3140, NEN 1010 en NEN 3134;
- uitvoering van inspecties van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140;
- uitvoering van inspecties van trappen, ladders, rolsteigers en valbeveiligingen;
- verzorgen van opleidingen en instructies volgens o.a. NEN 3140, NEN 1010 en NEN 3134;
- vervaardiging van veiligheidshandboeken, bedrijfsinstructies e.d.;
- vervaardiging en/of digitalisering van nieuwe– en revisietekeningen en het beheer hiervan;
- uitvoering van thermografisch onderzoek;
- uitvoering van netanalyses;
- uitvoering van lichtmetingen;
- advisering met betrekking tot elektrotechniek.

Bent u geïnteresseerd in een persoonlijk onderhoud, een vrijblijvende aanbieding of heeft u anderszins vragen of opmerkingen?
Neemt u gerust contact op.
Wij staan u graag te woord en adviseren u graag, hetzij telefonisch of in een persoonlijk gesprek.
                                                    
                                                                                                                                                                               WIJ MAKEN UW (ELEKTRISCHE) VEILIGHEID ONZE ZORG
wpfbce26a6_0f.jpg
wp400fe0ae_0f.jpg
wp4e2aaf47_0f.jpg